Bij het afsluiten van een agentuurovereenkomst dient u onder andere rekening te houden met het wettelijke opzegregime en de klantenvergoeding bij beëindiging van de agentuurovereenkomst.