De akte van cessie kan gebruikt worden om vorderingen te verkopen, of zoals dat juridisch heet, een vordering te cederen. Middels dit voorbeeld kunt u een opeisbare vordering cederen.