Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 14) dient de verantwoordelijke met de bewerker een bewerkersovereenkomst aan te gaan. Dit is met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die de verantwoordelijke toebehoren.