Dit voorbeeld is een voorbeeld geschreven vanuit het perspectief van de ICT-ondernemer. Het gaat hier om een tripartite overeenkomst (immers er zijn drie partijen: de leverancier, de begunstigde en de bewaarnemer).