De intellectuele eigendomsrechten berusten meestal van rechtswege bij de freelancer. Ook al betaalt de opdrachtgever de freelancer voor het maken van bepaalde zaken (programmatuur bijvoorbeeld), wil dat nog niet zeggen dat de auteursrechten bij de opdrachtgever berusten.