Een geheimhoudingsverklaring is een verklaring van een partij aan de andere dat zij bepaalde informatie niet aan derden ter beschikking zullen stellen.