De intentieverklaring, in het Engels ook wel letter of intent genoemd, is een overeenkomst waarbij partijen naar elkaar de wens uitspreken om tot een overeenkomst met elkaar te komen.