In een overeenkomst kun je bedingen dat de auteursrechten bij u komen te liggen, echter op zich is dit niet voldoende om na voltooiing van de geesteswerken aan te nemen dat jij intellectueel eigenaar bent.