Bij het bouwen van een website komt er veel kijken. Zowel voor de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer. Het is dus zaak alles goed vast te leggen.