Met deze rekening-courantovereenkomst wordt schriftelijk een juridische basis gelegd voor het op eenvoudige wijze verrekenen van onderlinge transacties tussen aandeelhouder natuurlijk persoon en B.V.