Met een rekening-courantovereenkomst wordt schriftelijk een juridische basis gelegd voor het op eenvoudige wijze verrekenen van onderlinge transacties tussen B.V.’s.