De vrijwilligersovereenkomst is een overeenkomst van opdracht. Een vrijwilliger is iemand die zonder betaling van loon en niet verplicht in georganiseerd verband werkt voor anderen of de samenleving.